Du finner hytta ved FV 53 – 3 km vest for fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Oppland.
Den ligger i den østre enden av vannet Torolmen – 30 m fra vannkanten.